domingo, 29 de agosto de 2010

libreta nueva

face
Gatomaton

Tecnica de asesinato: bola de estambre